مطالب و مقالات مهندسی کامپیوتر
این وبلاگ برای دانشجویان مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر دانشگاه پیام نور لواسانات می باشد.

حذفیات دروس رشته کامپیوتر

خلاصش ایناس:

ریاضی ۱ فصل ۳ تا ۱۲ مطالعه و تدریس می شود.

ریاضی ۲ فصل ۲ تا ۸ مطالعه و تدریس می شود.

مبانی فناوری اطلاعات تا آخر صفحه  مطالعه و تدریس می شود.۳۸۹ (فصل های ۱۶ و ۱۹ حذف می باشد)

فیزیک ۱ از فصل ۱ تا ۱۰ مطالعه و تدریس می شود.

فیزیک ۲ از فصل ۱ تا ۱۰  مطالعه و تدریس می شود. و حذفیات:

فصل ۲ بخش ۲-۶

فصل ۴ بحشهای ۴-۴ و ۴-۶

فصل ۵ بخش ۵-۶

فصل ۸ بخشهای ۳-۸ و ۸-۶ تا پایان فصل

فصل ۹ بخش ۹-۳

فصل ۱۰ بخشهای ۱۰-۴ و ۱۰-۷

ساختمان داده: از فصل ۱ تا پایان فصل ۷ مطالعه و تدریس میشود.

ذخیره و بازیابی اطلاعات: تا آخر فصل ۱۱ مطالعه و تدریس می شود.ارسال توسط فرشاد مختاری